De Eindhoveniers zijn ontstaan uit een fusie tussen twee kapellen, de Eindhoveniers uit Eindhoven en ’t Goa net uit Veldhoven. Hieronder vind u de historie van beide kapellen en de kapel na de fusie.

’t Goa Net
Door Wim Slagboom

In mei 1990 ontstond het idee van een paar mensen in Veldhoven om een blaaskapel op te richten. Er werden wat instrumenten gekocht en zonder dat iemand een noot kon lezen zijn we begonnen en klonken de eerste valse klanken vanaf de zolder van Joop Groot-Zevert waar we repeteerden. Maar om zelf te leren spelen viel tegen en werd er iemand gezocht die ons het een en ander bij kon brengen op muziek gebied. Deze werd gevonden in de persoon van
Ton v.d. Heiden. Hij speelt trompet en het lukte hem om ons wat betere klanken voort te brengen en eenvoudige liedjes te spelen.

Er kwamen meer mensen bij, de zolder werd te klein, dus repeteerden we in de garage van Joop. Op 6 september 1990 was de oprichtingsavond van de blaaskapel zonder naam. Er moest dus eerst een naam bedacht worden en na enig brainstormen werd “ ’t Goa Net “ geboren. Het leden aantal groeide tot 10 personen en in de loop der jaren varieerde dit tussen de 12 en 16 personen. Hierbij was intussen ook slagwerk bijgekomen die onder leiding van Ad van Lieshout druk repeteerden. De repetities waren voortaan in het wijkgebouw “D’n Uitwijk” te Veldhoven want de garage werd te klein en het lawaai te groot. Intussen wordt er druk gerepeteerd en worden de eerste eenvoudige liedjes gespeeld. Maar het heeft veel tijd nodig om een beetje kwaliteit te krijgen dus wordt in 1994 besloten om een muziekleraar aan te trekken. Jan Hendriks was bereid om ons te helpen en vanaf die tijd werd er serieus gerepeteerd en de resultaten gingen vooruit. Maar nog niet goed genoeg om een van onze doelstellingen te verwezenlijken om een keer te spelen met de wijnfeesten in Duitsland. Met carnaval gingen we op stap in Zeelst en deden ook mee met verschillende kapellenfestivals. Gezelligheid stond bij ons hoog in het vaandel dus werden er diverse feestjes, met aanhang, georganiseerd om de onderlinge verstandhouding te vergroten. Dit was altijd zeer gezellig en werd er lekker gegeten, gedronken en veel gelachen. We hadden een gezellige club mensen maar de muzikale kwaliteit ging niet hard vooruit ook al repeteerden we nog zo hard.

En zoals de naam reeds zegt ’t Goa Net ging het ook maar net. We misten een paar gevorderde muzikanten en na verschillende oproepen in de plaatselijke bladen kwam hier weinig reactie op. Jan Hendriks besloot om in 1998 te stoppen en had een goede opvolgster voor ons en wel Ine van Gastel. Zij heeft vaak met haar man Peter meegespeeld met optredens en ook zij heeft ons weer verder gebracht in het maken van muziek. De optredens werden beter en de kapel had er ook wat leden bij gekregen beginnelingen en gevorderden waaronder Jo Kampert.

Het was intussen december 2001 en de plannen voor de optredens in 2002 waren al weer klaar, toen er op 18 december een verzoek kwam van Prins Carnaval van Veldhoven om hem muzikaal te begeleiden op maandag 11 februari 2002. Na een snelle inventarisatie hebben we hierin toegestemd want dit leek ons wel een leuke happening. Ook voor de promotie van onze kapel zodat we meer bekendheid zouden krijgen. Om op deze dag goed voor de dag te komen stelde Jo voor of het misschien mogelijk was om eenmalig samen met de Eindhoveniers te spelen. (Jo speelt ook bij deze kapel) Na informatie bij beide kapellen bleek hiervoor belangstelling te zijn. Tijdens een bijeenkomst van drie man Jo Kampert, Wim Slagboom (’t Goa Net) en Harrie v.d. Akker (Eindhoveniers) werden de eerste stappen gezet naar ons gezamenlijk optreden en werd een repertoire samengesteld. De muziek werd uitgewisseld en onder leiding van Ine begonnen we hard te oefenen aan de nieuwe liedjes. Daarna werd er gezamenlijk gerepeteerd onder leiding van Harrie (muziekaleleider van de Eindhoveniers) en met zo’n grote club ging dat heel goed. Ook onderling konden we goed met elkaar opschieten het leek wel of we al jaren samen speelden. Het resultaat met carnaval was er ook naar en na een geslaagde middag/avond was iedereen het er over eens om dit in de toekomst te herhalen.

De Eindhoveniers / Hovenierskapel (voor 1 mei 2002)
Door Bert Postema

De Eindhoveniers vindt hun ontstaan bij carnavalsvereniging De Hoveniers.
Een aantal Hoveniers vond het wel een leuk idee om een eigen kapel op te richten.
In augustus 1976 kwam er een groepje a-muzikale Hoveniers bij elkaar en zij kregen direct een instrument in hun handen geduwd.
Het zal u niet verbazen dat de kapel toen als Hovenierskapel is gedoopt.

Onder de bezielende leiding van wijlen Martin van de Molengraft waren zij in staat om met de carnaval in 1977 “al” 3 nummers ten gehore te brengen.
Daarbij moet dan wel vermeld worden dat zij tijdens de carnaval, alleen overdag; een hele dag was veel te duur, al professionele ondersteuning van Harrie van de Akker op trompet kregen. Harrie is later een gerespecteerd lid van de kapel geworden en heeft het zelfs tot muzikaal leider van de kapel geschopt.

In de jaren negentig is na overleg tussen De Hoveniers en de kapel besloten om ieder hun eigen weg te gaan. De Hovenierskapel werd omgedoopt tot de Eind(e)hoveniers(kapel) en zo trokken zij de wijde wereld in.
Op één van hun zwerftochten door het zonrijke Brabant kwam de Eindhoveniers de Veldhovense kapel ’t Goa Net tegen. (zoals hierboven beschreven staat tijdens carnaval 2002) Na een dag met elkaar op getrokken te hebben is het idee ontstaan om wat vaker samen te gaan spelen. Deze “vrijerij” is op een fusie uitgelopen. Met als resultaat een kapel met een goede instrumentale bezetting en een gezellige vriendschappelijke band.
Deze fusie kapel gaat verder onder de naam Eindhoveniers en onder de muzikale leiding van Harrie van de Akker.

De Eindhoveniers na de fusie
Door Wim Slagboom

De samenwerking tijdens carnaval 2002 had zo goed gewerkt dat er na dit optreden het contact bleef bestaan en er zelfs voorzichtig werd gedacht aan een fusie van beide kapellen. De samenstelling van de kapellen was hiervoor geknipt en voorzichtig werd er bij beide partijen geïnformeerd om samen verder te gaan. Na goed overleg met elkaar waren de meeste leden het er over eens om dit te doen. Op 15 april 2002 is de eerste vergadering geweest met een aantal leden van de beide partijen en zijn er afspraken gemaakt voor de toekomst. Dit ter inzage voor de leden van beide partijen.

Na afzonderlijke vergaderingen van de “Eindhoveniers” en “’t Goa Net” is besloten om een fusie aan te gaan en op 1 mei 2002 als Eindhoveniers verder te gaan. De leden van het ’t Goa Net hebben nog een feestavond gehouden en hebben daarbij deze kapel opgeheven. Op 7 mei 2002 was de eerste repetitie in de nieuwe samenstelling en er moest flink gerepeteerd worden om het repertoire erin te krijgen want in september moest er gespeeld worden met de wijnfeesten in Dernau Duitsland. (Eindelijk het doel van “’t Goa Net” bereikt om daar te gaan spelen). Dit wordt al jaren gedaan door de Eindhoveniers (oude samenstelling.)